menusearch
talash-edu.ir

دوره های آموزشی فدراسیون ورزش کارگری سامانه تلاش (آموزش تلاش)

(1)
(0)
دوره های آموزشی فدراسیون

  

دوره های مربیگری فدراسیون ورزش کارگریتعریف:
بنا به تعریفی که از سوی فدراسیون بین المللی مربیگری (ICF) ارائه شده مربیگری (Coaching) شبیه به شراکتی است که به اعضاء در راستای دستیابی به خواسته های شخصی و حرفه ای یاری می رساند. بر عمق یادگیری اعضاء افزوده، به تسریع در اجرای خواسته ها و افزایش کیفیت زندگی آنها می پردازد.
برگزاری دوره های داوری فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایرانتعریف
داور به فردی اطلاق می شود که دوره داوری را بر اساس مفاد آیین نامه زیر نظر فدراسیون گذرانده باشد.زیرا بهکارگیری افراد فاقد صلاحیت، خود یک نوع بیاحتیاطی و بیمبالاتی است و مسئولان مسابقات باید در انتخاب داوران واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی داشته باشند. دلیل این موضوع، آن است که اگر بر اثر عدم صلاحیت داور، خساراتی به ورزشکاران وارد شود، مسئول جبران خسارت و پیامدهای آن خواهند بود. بر این اساس شخص داور باید از فدراسیون مربوط به آن رشته ورزشی، دفترچه، حکم یا کارت داوری داشته باشد.
برگزاری دوره های ورزشی فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

تعریف:
کم تحرکی در جامعه پرمشغله کار و تلاش امروزی امری بدیهی است. توجه به سلامتی جسم جامعه کار و تلاش که ارتباط مستقیم با سلامت روان دارد بسیار پراهمیت است و کاراییی و بهبود تصمیم گیری را در زمینه های شخصی و کاری در پی خواهد داشت.